พระบารมีปกเกล้าชาวนคร
เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด ::
นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
สายด่วน 1567
      วิสัยทัศน์ จังหวัดนครศรีธรรมราช "นครแห่งการเรียนรู้ เกษตร ท่องเที่ยว น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง"...
รับมอบทองคำเงินสดบูรณะพระบรมธาตุ [/0]
    4 ม.ค.59 ที่จวน ผวจ.นศ. เจ้าอาวาสวัดสุมณฑาธาร (วัดป่าเรียน) อ.ท่าศาลา พร้อมด้วยอุบาสกฯ ได้นำทองคำและเงินสดสมทบในการบูรณะองค์พระบรมธาตุเจดีย์

Untitled Document Too many connections