พระบารมีปกเกล้าชาวนคร
เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด
 
จํานวนกิจกรรมทั้งหมด 107 ข่าว ค้นหากิจกรรม
ลำดับที่ หัวข้อกิจกรรมเด่น อ่าน แสดงความคิดเห็น
459
ประชุมแนวทางการปรองดองและสมานฉันท์
506 0
457
วันต่อต้านยาเสพติด ปี57
312 0
455
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ รู้รัก สามัคคี
177 0
453
จัดเวทีสร้างความปรองดองสมานฉันท์
279 0
452
คืนธรรมชาติสู่เกาะกระ ครั้งที่ 8
202 0
451
สร้างความสามัคคีปรองดองตามคำสั่ง คสช.
99 0
450
ผู้ว่า ส่งเสริมนกกรงหัวจุก
2880 0
448
เตรียมความพร้อมรับเสด็จพระเทพฯ
686 0
447
การบำบัดผู้เสพยาเสพติด
229 0
446
วันวิสาขบูชา 2557
89 0
445
อาหารเมืองคอนฟู้ดแฟร์ 57
158 0
444
หาพื้นที่เพื่อก่อสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
992 2
443
งาน OTOP ภาคใต้
187 0
442
วันพระนเรศวรมหาราช
294 0
441
คณะ วปอ.ดูงาน จ.นครศรี
125 0
440
สร้างฝายชะลอน้ำ
89 0
439
ห้าวันของการรณรงค์เกิดอุบัติเหตุ
214 0
436
วันอนุรักษ์มรดกไทย
105 6
435
วันข้าราชการพลเรือน 2557
99 0
434
วันที่ระลึกพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
77 0
กำลังแสดงหน้าที่ 5/6       [ 1 2 3 4 5 6 ]