พระบารมีปกเกล้าชาวนคร
เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด
 
จํานวนกิจกรรมทั้งหมด 105 ข่าว ค้นหากิจกรรม
ลำดับที่ หัวข้อกิจกรรมเด่น อ่าน แสดงความคิดเห็น
455
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ รู้รัก สามัคคี
174 0
453
จัดเวทีสร้างความปรองดองสมานฉันท์
274 0
452
คืนธรรมชาติสู่เกาะกระ ครั้งที่ 8
186 0
451
สร้างความสามัคคีปรองดองตามคำสั่ง คสช.
96 0
450
ผู้ว่า ส่งเสริมนกกรงหัวจุก
2818 0
448
เตรียมความพร้อมรับเสด็จพระเทพฯ
671 0
447
การบำบัดผู้เสพยาเสพติด
227 0
446
วันวิสาขบูชา 2557
87 0
445
อาหารเมืองคอนฟู้ดแฟร์ 57
152 0
444
หาพื้นที่เพื่อก่อสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
950 2
443
งาน OTOP ภาคใต้
184 0
442
วันพระนเรศวรมหาราช
291 0
441
คณะ วปอ.ดูงาน จ.นครศรี
119 0
440
สร้างฝายชะลอน้ำ
88 0
439
ห้าวันของการรณรงค์เกิดอุบัติเหตุ
206 0
436
วันอนุรักษ์มรดกไทย
87 6
435
วันข้าราชการพลเรือน 2557
94 0
434
วันที่ระลึกพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
76 0
431
โครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน
104 0
429
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด
111 0
กำลังแสดงหน้าที่ 5/6       [ 1 2 3 4 5 6 ]