พระบารมีปกเกล้าชาวนคร
เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด
เลือกวันที่ ::
ปฏิทินปฏิบัติงานผู้บริหารระดับสูง ประจำวันที่ 23 มิ.ย. 2554
 
   นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า (ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช)   
เวลา
วาระงาน
สถานที่
เจ้าภาพ
09.30
   ประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์การเกษตรพระพรหม
   ห้องประชุม ชั้น 2 สนง.สหกรณ์การเกษตรพระพรหม อ.พระพรหม
   สหกรณ์การเกษตรพระพรหม
13.30
   ประธานการประชุมคณะทำงานเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงานระดับจังหวัด
   ห้องประชุมเล็ก ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลมหาราช นศ.
   รพ.มหาราช นศ.
   นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช)   
เวลา
วาระงาน
สถานที่
เจ้าภาพ
15.00
   ประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ ว่าที่ ร.ต.อุดม แสงสุริยงค์
   ฌาปนสถานวัดแหลมทราย ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
   ปค.
     
เวลา
วาระงาน
สถานที่
เจ้าภาพ
09.00
   ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 12 ประจำปี 2554
   สนามกีฬาโรงเรียนวัดไม้เสียบ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด
   อบต.เกาะขันธ์
13.30
   ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.นศ.
   ห้องประชุม สนง.แรงงาน จ.นศ.
   -แรงงาน จ.นศ
     
เวลา
วาระงาน
สถานที่
เจ้าภาพ
-
   ปฏิบัติราชการปกติ
   -
   -
     
เวลา
วาระงาน
สถานที่
เจ้าภาพ
14.00
   ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ว่าที่ ร.ต.อุดม แสงสุริยงค์
   ฌาปนสถานวัดแหลมทราย ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
   ปค.
     
เวลา
วาระงาน
สถานที่
เจ้าภาพ
08.30
   ร่วมประชุมการประกาศความร่วมมือและแลกปลี่ยนเรียนรู้รณรงค์จังหวัดนำร่อง งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2554
   ห้องประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถ.วิภาวดีรังสิต กทม.
   สนง.เครือข่ายองค์กรงดเหล้า