พระบารมีปกเกล้าชาวนคร
เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด
เรื่อง : กรมควบคุมมลพิษ เชิญชวนร่วมโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว ประจำปี 2555
  รายละเอียด : กรมควบคุมมลพิษ เชิญชวนร่วมโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว ประจำปี 2555

กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว ประจำปี 2555 เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคมนี้ ร้านที่ผ่านการประเมินระดับดีเยี่ยมรับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

วันนี้(3 ก.ค.55) ที่ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช นายรังสรรค์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ และนายสุเมธ อำภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินร้านรับซื้อของเก่าสีเขียวประจำปี 2555 เพื่อชี้แจงความเป็นมาของโครงการรวมทั้งหลักเกณฑ์การประเมินร้านรับซื้อของเก่าที่เข้าร่วมโครงการให้คณะกรรมการระดับจังหวัดได้รับทราบ

ผู้อำนวยการสำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กล่าวว่า กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 12 จังหวัด ได้จัดโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3 ในพื้นที่ 12 จังหวัด ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็น 1 ใน 12 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ร้านรับซื้อของเก่ามีระบบการจัดการร้านที่ดี ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบการและผู้อยู่อาศัยข้างเคียง รวมทั้งสนับสนุนให้ร้านรับซื้อของเก่าได้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านให้เป็น “ร้านรับซื้อของเก่ายุคใหม่ สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ซึ่งร้านรับซื้อของเก่าที่สนใจเข้าร่วมโครงการต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการขายทอดตลาดและค้าของเก่า และมีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ยังไม่หมดอายุ และต้องเปิดกิจการในช่วงระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ร้านรับซื้อของเก่าที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจากคณะกรรมการฯในระดับดีเยี่ยม ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมโล่ /ระดับดี ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมโล่ และระดับพื้นฐาน ได้รับประกาศนียบัตร สามารถขอรับและส่งใบสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคมนี้ ที่กรมควบคุมมลพิษ โทร.0-2298-2408 ถึง 11 หรือศูนย์ประสานงาน “โครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว” โทร.0-2169-9850 ,08-7799-7016

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ตามข้อมูลในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีร้านรับซื้อของเก่าประมาณ 197 ร้าน ปี 2553 เข้าร่วมโครงการ 6 ร้าน ไม่มีร้านผ่านเกณฑ์ ปี 2554 เข้าร่วมโครงการ 22 ร้าน ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน 2 ร้าน และระดับดีเยี่ยม 2 ร้าน ส่วนปี 2555 ตั้งเป้าหมายมีร้านรับซื้อของเก่าเข้าร่วมโครงการ 30 ร้าน ซึ่งจะทำให้ร้านที่เข้าร่วมโครงการมีระบบบริหารจัดการและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน และได้รับของที่ระลึกจากโครงการด้วย..///////
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ส.ปชส.นศ. เมื่อ : 03 ก.ค. 2555