พระบารมีปกเกล้าชาวนคร
เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด
เรื่อง : นครฯ จัดประกวดร้องเพลงประจำจังหวัด ชิงเงินรางวัลรวม 2.2 แสนบาท
  รายละเอียด :
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประกวดร้องเพลงประจำจังหวัด “มาร์ชคำขวัญนครศรีธรรมราช และ มาร์ชจังหวัดนครศรีธรรมราช” ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ชิงเงินรางวัลรวม 2.2 แสนบาท

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเขต 1-4 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้จัดประกวดร้องเพลงประจำจังหวัด จำนวน 2 เพลง คือเพลงมาร์ชคำขวัญนครศรีธรรมราช และเพลงมาร์ชจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างความตระหนักให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนชาวนครศรีธรรมราช ได้มีความรัก ความสามัคคี มีความห่วงใยต่อบ้านเมืองและจังหวัดแผ่นดินเกิด โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา มีเงินรางวัลพร้อมโล่ระดับละ 5 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1-2 และรางวัลชมเชย ระดับละ 50,000 บาท 30,000 บาท 20,000 บาท และ 10,000 บาทตามลำดับ รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 220,000 บาท

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ไปแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการตัดสินการประกวด พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการประกวดร้องเพลงดังกล่าว โดยทางจังหวัดได้ส่งแผ่นซีดีเพลงต้นฉบับให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเรียบร้อยแล้ว เพื่อไปแจกจ่ายให้โรงเรียนในสังกัดได้เปิดเผยแพร่ในโอกาสต่าง ๆ รวมทั้งใช้สำหรับฝึกซ้อมร้องในการประกวดซึ่งเป็นการร้องเพลงหมู่ โดยจะมีการประกวดรอบคัดเลือกระดับเขตการศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับจังหวัดช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2556 และจะมีการมอบรางวัลให้ผู้ที่ชนะการประกวดในวันที่ 12 สิงหาคม 2556 ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ดังนั้น โรงเรียนใดที่สนใจขอให้นักเรียนมีการฝึกซ้อมการร้องทั้ง 2 เพลง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ จังหวัดจะแจ้งให้ทราบต่อไป../////
 
ส.ปชส.นศ เมื่อ : 08 พ.ย. 2555