พระบารมีปกเกล้าชาวนคร
เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด
เรื่อง : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียด : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รองผู้ว่าราชการจังหวัด

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้(10 ม.ค.56) ที่ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประกอบพิธีรับบัตรอวยพรปีใหม่พระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่มอบแก่บุคคลและหน่วยที่ช่วยเหลือสนับสนุนสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ได้รับบัตรอวยพรปีใหม่พระราชทาน จำนวน 5 ราย คือ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าที่ ร.ต.ฐิตวัฒน เชาวลิต รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกฤติพงษ์ คงแข็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด และนายวิชาญ เศรษฐพงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช มีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร่วมในพิธี

และโอกาสนี้ทางผู้บริหารโครงการเซรามิก ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช ได้มอบผลิตภัณฑ์เซรามิกให้แก่บุคคลทั้ง 5 ราย เพื่อเป็นของที่ระลึกด้วย..//////
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ส.ปชส.นศ. เมื่อ : 10 ม.ค. 2556