พระบารมีปกเกล้าชาวนคร
เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด
เรื่อง : กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนครศรีฯ จัดอบรมเขียนโครงการ เพื่อขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ
  รายละเอียด : กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนครศรีฯ จัดอบรมเขียนโครงการ เพื่อขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ บริษัทอีซูซุ อ้อมค่าย จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการ เพื่อขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ โดยล่าสุด มีกลุ่มสตรีในจังหวัดนครศรีธรรมราช เสนอโครงการแล้ว กว่า 200 กลุ่ม............../

ที่อาคารชั่วคราว องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง นางกนกพร เดชเดโช ประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นางอวยพรทิพย์ ศรีเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา ในฐานะ ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบางศาลา และ นายอัครเดช ดิษฐมุณี ผู้จัดการ บริษัทอีซูซุนครมอร์เตอร์เซลส์ 1991 จำกัด สาขาอ้อมค่าย ร่วมกันจัดกิจกรรมพบปะ และอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในพื้นที่ตำบลบางศาลา และตำบลบางตะพง อำเภอปากพนัง กว่า 200 คน เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้อง ถึงวิธีการ และขั้นตอนการเขียนโครงการ เพื่อขอกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ ตามโครงการช่วยเหลือกลุ่มสตรีของรัฐบาล

สำหรับโครงการให้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำไปประกอบอาชีพ ผู้ที่สามารถกู้ยืมเงินได้ จะต้องเป็นผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่มีการรวมกลุ่มของสตรีในหมู่บ้านเดียวกัน อย่างน้อยกลุ่มละ 5 คน โดยสามารถเขียนโครงการขอกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 5 ต่อปี เพื่อนำไปประกอบอาชีพ และต่อยอดอาชีพเดิม กลุ่มละไม่เกิน 2 แสนบาท

ส่วนความคืบหน้าในการดำเนินงานของ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราช ล่าสุด มีกลุ่มสตรีเสนอโครงการแล้ว กว่า 200 กลุ่ม ขณะที่ รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณงวดแรก จำนวน 20 ล้านบาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนงบประมาณ อีก 110 ล้านบาทที่เหลือ ตัวแทนคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ จะเดินทางไปหารือกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 29 - 31 กุมภาพันธ์ 2556 ให้มีการอนุมัติงบประมาณโดยเร็ว
*****************************
พรรณี กลสามัญ/ ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช /// 7 กุมภาพันธ์ 2556
ข้อมูลข่าว / สุดา รำพึงนิต สทท.11 นครศรีธรรมราช
 
ส.ปชส.นศ เมื่อ : 07 ก.พ. 2556