พระบารมีปกเกล้าชาวนคร
เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด
เรื่อง : จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำเกาะกระ (Ramsar site) ร่วมระดมความคิดเห็นในการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบ
  รายละเอียด : จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำเกาะกระ (Ramsar site) ร่วมระดมความคิดเห็นในการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบ
วันนี้/ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ห้องประชุมชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำเกาะกระ โดยนายสนธยา ประไพทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๔ สงขลา ทำหน้าที่ประธานประชุมฯ โดยสรุปผลการดำเนินงานและกำหนดแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำเกาะกระ (Ramsar site) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ คือ ให้หมู่เกาะกระ เป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเล เพื่อสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล สัตว์ทะเลหายาก เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน การสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมความเข้าใจให้กับชุมชน โดยที่ผ่านมาได้จัดทำกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การศึกษาข้อมูลพื้นที่ใช้ประโยชน์ การสร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการพื้นที่ การฟื้นฟูแนวปะการัง การปล่อยเต่าทะเลคืนธรรมชาติ การดำน้ำเก็บขยะ และการทำความสะอาดชายหาด เป็นต้น สำหรับในปี 2556 กำหนดจัดทำกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อผลักดันประกาศจังหวัดให้เป็นพื้นที่คุ้มครอง การปล่อยเต่าทะเลและการอนุรักษ์หอยมือเสือคืนธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม ตลอดถึงการประชาสัมพันธ์พื้นที่ชุ่มน้ำเกาะกระ ในทุกรูปแบบ
เกาะกระ หรือ หมู่เกาะกระ ที่ตั้งอยู่ในทะเลอ่าวไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ถือว่ายังบริสุทธิ์ มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ มีหาดทรายและแนวปะการังทอดเป็นแนวยาว อยู่ห่างจากผืนดินทางฝั่งอำเภอปากพนังประมาณ 53 กิโลเมตร ประกอบด้วย เกาะขนาดเล็ก 3 เกาะ คือ เกาะกระ เกาะกลาง และเกาะเล็ก เป็นพื้นที่มีความสำคัญ จากความหลากหลายทางชีวภาพ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ เป็นแหล่งวางไข่ของเต่าทะเลหลายชนิด เช่น เต่าตนุ เต่ามะเฟือง เต่ากระ เป็นต้น และยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำหายากหลากหลายชนิด
 
ส.ปชส.นศ เมื่อ : 13 ก.พ. 2556