พระบารมีปกเกล้าชาวนคร
เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด
เรื่อง : ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรนส์โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และธรรมชาติวงโบราณ อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียด : ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรนส์โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และธรรมชาติวงโบราณ อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
จังหวัดนครศีรธรรมราช เมื่อ : 17 พ.ค. 2553