พระบารมีปกเกล้าชาวนคร
เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรสำนักงาน โทรสาร เบอร์โทรบ้าน/มือถือ
21  
พ.ต.อ.นพดล เพ็ชรขาวเขียว
ผกก.สภ.อ.หัวไทร
075-389009
075-389009
08-1477-8380
22  
พ.ต.อ.พินิจ อำนวยพร
ผกก.สภ.อ.เชียรใหญ่
075-386122
075-386122
08-1537-1623
23  
พ.ต.อ.วีระพล มั่นเมือง
ผกก.สภ.อ.ปากพนัง
075-517329
075-517277
08-1892-4594
24  
พ.ต.อ.ธีระภูมิ ธุระกิจ
ผกก.สภ.อ.ถ้ำพรรณรา
075-306019
075-306019
08-1315-5879
25  
พ.ต.อ.ธิติ กิจรุ่งโรจน์
ผกก.สภ.อ.พระพรหม
075-378562
075-378562
08-4300-8086
26  
พ.ต.อ.ศักดิ์สุราษฎร์ ตลับนาค
ผกก.สภ.อ.เฉลิมพระเกียรติ
075-772621
075-772621
08-5068-8519
27  
พ.ต.อ.จรัส เจริญกุล
ผกก.สภ. อ.ช้างกลาง
075-445711
075-364360
08-1956-6282
28  
พ.ต.อ.เชิดชาย โมสิกะ
ผกก.สภ. อ.นบพิตำ
075-307201
075-307265
08-1895-1144
29  
พ.ต.ท.ปฏิญาณ ไชยรักษ์
สวญ.สภ.ต.ชะเมา
075-366479
075-366480
08-1370-2436
30  
พ.ต.ท.ปรัชญา จันทร์สมวงศ์
สวญ.สภ.ต.เปลี่ยน
075-470710
075-470711
08-9874-3219
31  
พ.ต.อ.อนันต์ หริกจันทร์
สวญ.สภ.ต.ไม้เรียง
075-481300
075-480-7-074
08-7881-4946
32  
พ.ต.อ.สุรเชษฐ์ ทรัพย์มี
สวญ. สภ.ต.กะปาง
075-495155
075-495155
08-1892-0073
33  
พ.ต.ท.พาณพงษ์ ศรจิตติ
สวญ.สภ.ต.เขาพังไกร
075-767077
075-480-074
08-7881-4946
34  
พ.ต.ท.ปรีชาญ เต็มรัง
สวญ.สภ.ต.การะเกด
075-362489
075-362-489
08-1370-2850
35  
พ.ต.ท.วีระชาญ ขุนไชยแก้ว
สว.สภ.ต.บางนบ
075-354225
075-766066
08-1894-6582
36  
พ.ต.ท.สุทธิชัย ไชยรัตน์
สว.สภ.ต.เกาะทวด
075-348298
075-348298
08-5474-3113
37  
พ.ต.ท.ฐปนพัฒน์ จาตุรนต์พันธ์
สว.สภ.ต.ขอนหาด
075-348298
075-348298
08-4555-8791
38  
พ.ต.อ.สิงหนาท สีกาแก้ว
ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42
075-411722
075-411722
08-1891-9301
39  
พ.ต.ท.ธรรมปพน ชาวกำแพง
สารวัตรสถานีตำรวจ ทางหลวง 4 กองกำกับการ ตำรวจทางหลวง 7
075-341175
075-366508
08-1633-8992
40  
พ.ต.ท.ประยุทธ สิมาธรรม
สารวัตรด่านตรวจคนเข้าเมืองนครศรีธรรมราช
075-3320727
075-320727
08-1540-5554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3