พระบารมีปกเกล้าชาวนคร
เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ป้ายแผ่นนี้ราคาเท่าไหร่ครับ.
โดย :  นายใบ้
เมื่อ : 2013-02-15 21:59:18
ป้ายแผ่นนี้ราคาเท่าไหร่ครับ.

ใครเป็นคนจ่ายเงินครับ.
คลิ๊กที่ภาพ

 
IP :(118.173.4.152)
แสดงความคิดเห็น
 
โดย :  กำนันเสือ
ตอบเมื่อ : 2013-02-16 07:04:21    IP : (118.173.8.16)
ถ้าถามเรื่องราคาคงจะตอบได้ไม่ยากครับ ร้านรับจ้างพิมพ์ป้ายไวท์นีล เขารับจ้างทำกันเป็นราคาต่อตารางเมตร ครับ ประมาณสองร้อยบาทเอาตารางเมตรคูณเข้าไปก็ออกมาเป็นราคาค่าป้ายผมประเมินด้วยสายตาไม่ทราบความกว้าง ยาว ที่แท้จริงก็น่าจะประมาณ สองหมื่นขึ้น...ครับ

แล้วบวกค่าแรงงานติดตั้งตามความยากง่าย อันนี้เข้าใจว่ามีโครงป้ายเดิมอยู่แล้วอาจจะให้ช่างฝ่ายการโยธาไปติดตั้งเองก็ได้เสียค่าน้ำมันรถเดินทางไปติดตั้งอย่างเดียวค่าเบียร์พวกคนงานกินกันเองก็จ่ายกันเอง ครับ จะเบิกงบหลวงไม่มีตั้งงบค่าเบียร์ไว้ครับ ..

คำถามที่สอง ถามว่าใครเป็นคนจ่ายเงินค่าป้ายนี้.....คำถามนี้มีนัยสำคัญ ครับ ตอบยาก....ถ้าตอบแบบกำปั้นทุบดินก็ควรจะตอบว่าผู้ว่าจ้างเป็นคนจ่าย.....แต่คำถามไม่ได้มีความประสงค์จะเอาคำตอบแบบนั้น เพราะมีเป้าหมายหลักมุ่งประเด็นว่า อบจ.ทำป้ายต้อนรับนายกรัฐมนตรีโดยมีรูปนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายพิชัย บุญเกียรติ กับ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ขึ้นไปยิ้มแป้น อยู่บนป้าย นั้นคู่กันสองคน นายพิชัยฯได้ทำเก๊กหน้าหล่อทำเป็นเทห์ให้ชาวบ้านคนที่สัญจรไปมาดูรูปตัวเองด้วยความชื่นชม หรือความมันไส้ก็แล้วแต่ ค่าจ้างทำป้ายแบบนี้นายพิชัยฯได้เอาเงินของตัวเองหรือเงินหลวงจ่ายค่าทำป้ายนี้ ? มีความเหมาะสมถูกต้องหรือไม่อย่างไร คือประเด็นหลักของกระทู้นี้ จะเอาคำตอบตรงประเด็นนี้ครับ ฮ่าๆๆๆ

ผมจะตอบให้ก็ได้นะครับ เรื่องเงินค่าใช้จ่ายในการทำป้ายลักษณะนี้ เขาใช้เงินหลวงแน่นอน ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไปตรวจดูได้ที่อบจ.นรคศรีฯ ไม่มีนายกคนไหนควักกระเป๋าเงินเดือนตัวเองมาจ่ายหรอกครับ เพราะเขาตั้งงบประมาณด้านนี้ไว้แล้ว และตั้งไว้มากปีหนึ่งทำป้ายกันมากมายไม่ใช่เฉพาะแต่ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับ ตามหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค พวกศูนย์ปราบปรามยาเสพติด /เทศบาล / อบต. ก็ตั้งงบประมาณพิมพ์ป้ายตามโครงการที่พวกเขาคิดกันมาแต่เขาตั้งกรอบไว้กว้างๆว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการนั้น โครงการนี้ ไม่ได้ระบุรายละเอียดไว้ว่าในป้ายมีรูปนายกองค์การบริหารท้องถิ่น/ รูปหัวหน้าส่วนราชการขนาดใหญ่แค่ไหนของพื้นที่ป้ายทั้งหมด แต่ภายหลังตอนสั่งทำจึงเป็นป้าย รูปหัวหน้าส่วนราชการ รูปนายกฯท้องถิ่นกัน มากมายครับ

ทำง่ายได้ประโยชน์หลายสถาน ครับ ผมรู้จักกับเจ้าของร้านพิมพ์พวกนี้เขาบอกว่าถ้ามีรายการพิมพ์เอามาจ้างให้เขาพิมพ์มีค่าส่วนลด นั้นแสดงว่ามีผลประโยชน์เรื่องที่เป็นตัวเงินส่วนต่างงบที่เบิกจริงกับงบที่จ่ายจริง(ผู้ปฎฺิบัติได้รับไป)

ในเรื่องนี้มันก็ต้องมาพิจารณาถึงความเหมาะสมและเจตนาของผู้บริหารหน่วยงานที่เอางบราชการมาใช้ทำป้ายรูปตัวเอง เหมือนป้ายหาเสียง เพราะป้ายพวกนี้ได้ทำขึ้นโดยมีเจตนาหรือตั้งใจเป็นพิเศษหวังผลประโยชน์จากการใช้งบประมาณของราชการในการประชาสัมพันธ์ตัวเองเป็นเป้าหมายหลัก ถือเป็นผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินแต่ทำให้รัฐต้องเสียงบประมาณและขาดประโยชน์ที่ควรจะเป็นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะถูกหัวหน้าหน่วยงานเหล่านี้เบียดบังประโยชน์นั้นไปเป็นประโยชน์แก่ตนเอง เช่น ศูนย์ปราบยาเสพติดก็ควรเอารูปภาพอันตรายที่คนเสพคนข้างเคียงได้รับจากยาเสพติด เช่น รูปมะเร็งข้างซองบุหรี่มาเป็นภาพประชาสัมพันธ์ ไม่ใช่เอารูปนายอำเภอ/ผู้กำกับไปพิมพ์เสนอหน้าแทน ถ้าจะพิมพ์รูปบุคคลก็ต้องทำโครงการเป็นป้ายประชาสัมพันธ์บุคลากรผู้ปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติด แล้วต้องพิมพ์รูปทุกคน ข้าราชการทั้งอำเภอ /ตำรวจทั้งโรงพัก พยาบาลทั้งโรงพยาบาล กำนันทุกคน ให้เป็นป้ายที่มีเป้าหมายอย่างนั้น

ป้ายเตือนอันตรายจากการจราจร ในเทศกาลต่างๆก็เอารูปรถพลิกคว่ำมีคนนอนตายสมองและ เป็นรูปประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวเขาพลายดำ /เขาพลายขาวก็ต้องเอาภาพภูมิประเทศที่โดดเด่นในพื้นที่ตรงนั้น มาเป็นภาพพิมพ์ประชาสัมพันธ์

ถ้าจะต้อนรับนายกรัฐมนตรีก็ต้องทำรูปนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวทำได้ครับนายกรัฐมนตรรีเป้นผู้บริหารประเทศรูปก็สวยตัวก็สวยเอามาขึ้นป้ายได้กำนันเสือก็ชื่นใจ ฮ่าๆๆ แต่นายพิชัยฯไม่ต้องเอารูปขึ้นป้ายต้อนรับด้วย ครับ เหมือนรูปที่เขาทำรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ที่ชาวบ้าน หน่วยราชการตั้งโต๊ะหมู่และพระบรมฉายาลักษณ์ก็ขึ้นเฉพาะพระบรมฉายาลักษณ์ ไม่มีรูปคนธรรมดาไปขึ้นด้วยว่าใครเป็นผู้ว่าฯ ใครเป็นนายกอบต.ที่จัดทำ

จะพิจารณาว่าการใช้เงินหลวงในการทำป้ายที่มีรูปตัวเองเหมือนป้ายหาเสียงมันผิดกฏหมายหรือไม่เหมาะไม่ควรอย่างไร
เรื่องนี้ต้องมาดูว่าขัดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการ หรือไม่ นอกจากหลักกฏหมายทั่วไปแล้ว ก็ต้องคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล คือการใช้งบประมาณก็ต้องมีความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน และเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หรือไม่ คำตอบก็คือสิ่งที่เห็น ผมไม่อยู่ในฐานะจะตัดสินว่าเป็นไปตามหลักการที่ว่าหรือไม่ ทำอย่างนั้นเพื่ออะไร การกระทำเป็นเครื่องชี้เจตนา ครับ สุจริตหรือไม่ ใครได้ประโยชน์ ใครเสียหาย เท่านี้ท่านทั้งหลายก็คิดเองได้ ผมยังมีความเห็นว่าป้ายพวกนี้มีมากจริง ๆ ครับ บางแห่งพิมพ์ปิดไว้ไม่ยอมเอาลงปิดบังทัศน์วิสัยในการจราจรต่างหาก น่าจะมีมาตรการอะไรมาควบคุมป้ายพวกนี้ด้วยครับ เก็บภาษีป้าย การอนุญาตให้ปิดป้ายท้องถิ่นต้องเข้มงวด ตรวจตราด้วยครับ

ตอบแค่นี้ พอไหม ครับ นายใบ้....ฮ่าๆๆ

 
  ความคิดเห็นที่ : 1
กลับขึ้นด้านบน

โดย :  นายใบ้
ตอบเมื่อ : 2013-02-16 08:46:19    IP : (118.173.13.60)
ขอบคุณครับ..ท่านกำนันเสือ

หากผมเป็นนายก และมีร้านทำป้ายไวนิลเอง

เปรียบได้ดังผม ชงเองกินเองไหมครับ..

อย่างนี้ผมก็ไม่ผิด เพราะมีที่มาที่ไปถูกต้อง ในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน

ต่อมาผมไปรับงานทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ผมก็ลากเวลา ติดตั้งไปเรื่อย ต่อเมื่อใกล้เลือกตั้งเต็มแก่ผมจึงไปติดป้าย
และผมก็ติดตั้งป้ายไม่ทัน มีเลือกตั้งขึ้นก่อน ผมก็ไม่ต้องจ่ายค่าติดตั้งป้าย อย่างนี้ผมผิด แต่ผิดไม่มากใช่ไหมครับ. แบบว่าความผิดแบบนี้ผมชื้อได้ไหมครับ.

สุดท้าย หากผมจะเปิดห้องรับทำสปอร์ตโฆษณา ต้องใช้เงินเท่าไหร่ และการยิงโฆษณางานที่ผมให้เงินอุดหนุนนั้น ผมผิดไหมครับ.. และเหมาะสมไหม

ถ้าทุกอย่างไม่ผิดและเหมาะสม สมัยหน้าผมจะไปขายเลปากคอนมาสมัครนายก ครับ.. ฮ่าา


 
  ความคิดเห็นที่ : 2
กลับขึ้นด้านบน

โดย :  ผมเอง
ตอบเมื่อ : 2013-02-16 09:46:56    IP : (172.168.1.195)
ไม่เอาน่า นายใบ้
นั่นมันตั้งมานานแล้วนิ.. ก็น้องพิชัยเค้าจะลงอีกสมัย

เลยต้องติดคู่กับนายกปูคนสวยของกำนันสักหน่อยนิ

กลัวไรไปครับ หน้าสี่แยกเบญ ป้ายใครไม่รู้ยืนยิ้มแฉ่ง..

ใหญ่โตและยาวกว่านี้อีกครับ

 
  ความคิดเห็นที่ : 3
กลับขึ้นด้านบน

โดย :  คนคอน
ตอบเมื่อ : 2013-02-16 15:16:26    IP : (118.173.30.43)
เวลาอภิสิทธิ์ หรือใครเป็นนายก xxxก็เห็นเขียนป้ายต้อนรับทุกคน


 
  ความคิดเห็นที่ : 4
กลับขึ้นด้านบน

โดย :  นายใบ้
ตอบเมื่อ : 2013-02-16 15:19:06    IP : (118.173.30.44)
เงินส่วนตัวไม่เท่าไหรหรอกครับ..

แต่ถ้าเงินเมียที่ยักยอกมาอันนี้น่าคิด และอาจจะผิดศีลธรรมด้วย

แม้จะเป้นเงินเมียก็เถอะ..

 
  ความคิดเห็นที่ : 5
กลับขึ้นด้านบน

โดย :  กำน้นเสือ
ตอบเมื่อ : 2013-02-16 20:20:01    IP : (118.173.21.215)
การจ้างผลิตจ้างพิมพ์ค่าส่วนต่างไม่มากมายอันนี้ ได้กับระดับเจ้าหน้าที่จัดซื้อไม่ใช่ระดับผู้บริหารครับ แต่ผู้บริหารไดประโยชน์จากการประชาสัมพันธ์ตัวเองเป็นเจตนาพิเศษให้เป็นอย่างนั้น ครับ ไม่ใช่เป็นผลพลอยได้ ต้องแยกพิจารณา ครับ

การทำป้ายต้อนรับอาคันตุกะ บุคคลสำคัญที่มาเยือนไม่ใช่เรื่องทำไม่ได้ครับ ทำได้และเป็นเรื่องที่ดีด้วย ครับ อารยะชนเขาทำกันทั่วโลกเป็นเรื่องปกติ แต่ต้องดูรูปแบบว่ามีการเบียดบังเอาประโยชน์ในเรื่องนั้นด้วยหรือเปล่า ครับ?

 
  ความคิดเห็นที่ : 6
กลับขึ้นด้านบน

โดย :  ผมเอง
ตอบเมื่อ : 2013-02-16 21:01:40    IP : (172.168.1.195)
ผมบอกแล้ว สี่แยกเบญ ใหญ่กว่านี้อีกครับ


ป้ายน้อง.... ปักในที่สาธารณะเช่นกัน

 
  ความคิดเห็นที่ : 7
กลับขึ้นด้านบน

โดย :  คนคอน
ตอบเมื่อ : 2013-02-18 20:27:10    IP : (118.173.4.135)
ป้ายที่สี่แยกเบญของตระxxxลเสนพงศ์ ใหญ่จริง ๆๆ ไม่เห็นนายใบ้ออกมาพูดวางตัวเป็นกลางหน่อย

 
  ความคิดเห็นที่ : 8
กลับขึ้นด้านบน

โดย :  นายใบ้
ตอบเมื่อ : 2013-02-18 20:37:42    IP : (118.173.8.9)
คนคอน..เหอ..

เอาป้ายจองถนน

ของพิมพ์ภัทราที่ขนอม

ของอภิชาติที่แยกวัดแยกเฉลิมพระเกียรติปากคอน

หรือป้ายของนริศศา ถนนสายปากพนัง

สวนของมาโนช นั้นจะให้พูดถึงที่ไหนดี ที่ ขนอม สิชล บางปู สี่แยกเบญจม สี่แยกบ่อล้อ สามแยกสวนผัก ฯ และอีกหลายที
ขี้คร้านแหลงถึงเพราะเงินของเขา เดี่ยวหาว่าเชลียร์ ไปโน้น

หรือจะเอาป้ายต้อนรับณัฐวุฒิที่ อบต.เสาเภาทำให้ที่ต้นเหรียง

หรือที่ท่าศาลาดี

ตกลงจะเอาป้ายไหนบอกมาจะได้หาเรื่องด่าได้ถูก..ฮ่าา 
  ความคิดเห็นที่ : 9
กลับขึ้นด้านบน

โดย :  นายใบ้
ตอบเมื่อ : 2013-02-18 20:44:45    IP : (118.173.8.9)
คลิ๊กที่ภาพ

หรือจะเอาป้ายนี้.. 
  ความคิดเห็นที่ : 10
กลับขึ้นด้านบน

โดย :  ผมเอง
ตอบเมื่อ : 2013-02-18 21:31:57    IP : (172.168.1.195)
^
!
!
!
!เห็นป้ายนี้แล้ว บางคนถึงกับเงิบๆครับท่าน

เราวางตัวเหมือนเดิมนายใบ้... เล่นประเด็นสังคม

ไม่อิงใคร ใครเหมร่อ เราแฉเพนิ... อิอิอิ

 
  ความคิดเห็นที่ : 11
กลับขึ้นด้านบน

โดย :  ส่วนหนึ่งของเจ้าภาษี
ตอบเมื่อ : 2013-03-24 13:11:15    IP : (118.173.142.210)
ได้ยินคน แถวถนนเทวบุรี แหลงๆ กันว่าปีแล้ว งบเบิกค่าป้ายไวนิล ป้ายไหรโฉ้ๆ ประเภทพันนี้ๆ แหละทั้งหมด 12 ล้านหวา หวา ไปประบนนู้แหละ

 
  ความคิดเห็นที่ : 12
กลับขึ้นด้านบน

1
 
แสดงความเห็นต่อคำถามนี้
ชื่อ/Username
อีเมลล์
รูปแบบพิเศษ   ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
Emotions  
แทรกภาพ  
ขนาดภาพ ห้ามเกิน 1 Mb  และ ไฟล์ Flash ขนาดห้ามเกิน
แสดงความเห็น
รหัสส่งข้อมูล :
   
 
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ
ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ
ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ nakhonsithammarat@moi.go.th เพื่อให้ผู้ควบคุม ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป